تكذيب تعطيلي كلينيك و مركز قرنطينه حيات وحش پرديسان

تكذيب تعطيلي كلينيك و مركز قرنطينه حيات وحش پرديسان

تعطيلي كلينيك و مركز قرنطينه حيات وحش پارك پرديسان كذب محض هست.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست ،كلينيك تخصصي حيات وحش جز لاينفك دفتر مديريت و بيماري هاي حيات وحش بوده و با حضور دامپزشكان دفتر به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

با عنايت به اينكه سازمان حفاظت محيط زيست وظيفه باغ وحش داري ندارد بخشي كه گونه هاي حيات وحش به مدت طولاني نگهداري مي شد تعطيل مي شود.

گونه هاي قابل رها سازي با هماهنگي استان ها رهاسازي شده و گونه هايي كه امكان رها سازي ميسر نبود به مراكز نگهداري و يا وحش ها واگذار مي شود. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات