مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد: بازپرداخت اقساط مسکن ملی ۱۰ ساله شد

علمداری اهداف حوزه اعتبارات بانک مسکن در سال ۹۹ را تامین مالی طرح اقدام ملی، ‌ افزایش منابع ارزان قیمت، حمایت از ساخت واحدهای مسکونی میان متراژ، افزایش سقف تسهیلات و سقف تقسیط و همچنین افزایش حدود و اختیارات شعب استانی برای افزایش وصول مطالبات و حمایت بیشتر از مشتریان عنوان کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات