تولید بیش از۷۰۰۰۰۰مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در اردیبهشت ماه1399

تولید بیش از۷۰۰۰۰۰مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در اردیبهشت ماه1399

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات