تولید بیش از۷۰۰۰۰۰مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در  اردیبهشت ماه1399

تولید بیش از۷۰۰۰۰۰مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس در اردیبهشت ماه1399

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات