روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ سازمان تعطیل است

روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ سازمان تعطیل است

همکار و کارفرمای گرامی
با مصوبه هیات مدیره محترم سازمان و به منظور ارایه هرچه بهتر خدمات غیرحضوری و تکمیل ساختار الکترونیکی میز خدمت
روز شنبه۹۹/۳/۳ سازمان تعطیل می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات