اولین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی طرح اقدام ملی مسکن با حضور اعضای کمیته شنبه 3 خرداد 99

اولین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی طرح اقدام ملی مسکن با حضور اعضای کمیته شنبه 3 خرداد 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات