کمکهای نقدی و غیر نقدی صندوق رافت شرکت مدیریت تولید برق یزد به نیازمندان

کمکهای نقدی و غیر نقدی صندوق رافت شرکت مدیریت تولید برق یزد به نیازمندان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات