بشنوید| ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس، تهران-کرج و کرج-قزوین/ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

بشنوید| ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس، تهران-کرج و کرج-قزوین/ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات