۳ شهر و ۳ آبادی تحت‌تاثیر زلزله موسوم به دو گنبدان/جمیعت ۱۲۰ هزار نفری شهری و روستایی متاثر از زلزله با بزرگی ۵.۲/گسل پیشانی کوهستان مسبب زلزله/تاکید بر مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی

۳ شهر و ۳ آبادی تحت‌تاثیر زلزله موسوم به دو گنبدان/جمیعت ۱۲۰ هزار نفری شهری و روستایی متاثر از زلزله با بزرگی ۵.۲/گسل پیشانی کوهستان مسبب زلزله/تاکید بر مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی

علی بیت اللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: زلزله‌ای با بزرگی ۵. به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوگنبدان باجمعیت ۹۶۷۲۸ نفر در ۱۴ کیلومتری، سردشت با جمعیت ۶۹۱۲ نفر در ۴۲ کیلومتری و چرام با جمعیت ۱۵۲۱۸ نفر در فاصله ۴۴ کیلومتری، نزدیکترین شهرهای منطقه به رومرکز زلزله هستند. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد: نزدیکترین ایستگاه هایشتابنگاشتی به رومرکز زلزله، ایستگاه‌های دوگنبدان، آرو، باباکلان است و با توجه به بزرگی زلزله ۵. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: تعداد ۲۱۹۰ زلزله با بزرگی ۲.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات