شرایط و نحوه برگزاری دوره های مجازی مرتبط با ارتقا ، تمدید و ورود به حرفه مهندسان

شرایط و نحوه برگزاری دوره های مجازی مرتبط با ارتقا ، تمدید و ورود به حرفه مهندسان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات