بارگذاری گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1398 در پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت اعلام داشت: شهرداری رشت در راستای وظایف ذاتی خود که توسعه پایدار شهری و تحقق منافع شهروندان است به موضوع آمار و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای می‌نگرد و در پرداختن به این مهم همواره جمع آوری و مهندسی اطلاعات در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده تا با گردآوری و یکپارچه‌سازی مستندات با کسب شناخت کامل از وضع موجود و ارزیابی برنامه های گذشته خود در تدوین برنامه‌های آینده‌ نگرانه و اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و تحول‌گرایانه خود با لحاظ عدم قطعیت‌های جامعه و توجه به برداشت های مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی پابرجا و ارائه تصویری شفاف، جامع و فراگیر از وضعیت کنونی شهر در جهت اهداف توسعه و تعالی شهر و ارتقاء کیفیت خدمات که شایسته شهروندان عزیز است گامی برداشته باشد .

در این راستا گروه آمار و تحلیل اطلاعات مدیریت نوسازی و تحول اداری، به مانند سالیان گذشته، از ابتدای سال 1398 نسبت به جمع آوری اطلاعات آماری کلیه بخش‌های تابعه اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و حوزه های زیرمجموعه شهرداری رشت اقدام نموده و گزارش عملکرد شش ماه دوم سال1398را جهت بهره برداری عموم شهروندان تدوین نموده است که این گزارش بر روی پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری به آدرس http://rpcrasht.ir همچنین زیر پرتال گروه آمار و تحلیل اطلاعات به آدرس http://amar.rpcrasht.ir قابل دریافت برای عموم می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات