جلسه کمیسیون ماده ٥ شهر شیروان با حضور مهندس محمدی ، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، سی...

جلسه کمیسیون ماده ٥ شهر شیروان با حضور مهندس محمدی ، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، سی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات