بازگشایی قطار شهری مشهد/ استفاده از ماسک الزامی است

بازگشایی قطار شهری مشهد/ استفاده از ماسک الزامی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات