ممنوعيت صيد ماهي در درياچه سد زاينده رود

ممنوعيت صيد ماهي در درياچه سد زاينده رود

ممنوعيت صيد ماهي در درياچه سد زاينده رود


رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چادگان ضمن اعلام ممنوعيت صيد ماهي از 6 خرداد ماه سال 99 ، از عموم شهروندان محترم درخواست نمود به منظور حفظ ذخاير آبزيان و جلوگيري از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي، از هر گونه فعاليت صيد و صيادي(قلاب ، دام و...) خودداري نمايند.

مجتبي حاجتي گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 03157723199 به اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چادگان اطلاع دهند.

وي افزود: به دليل فصل تكثير و تخم ريزي ماهيان در درياچه سد زاينده رود، در صورت مشاهده هر گونه تخلف، كليه ادوات صيد جمع آوري و متخلفين به منظور اعمال قانون و صدور راي به مراجع قضايي معرفي خواهند شد. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات