نصب کفپوش و جداول گرانولی محل بازی کودکان در پارک بزرگ سلامت

نصب کفپوش و جداول گرانولی محل بازی کودکان در پارک بزرگ سلامت

به گزارش شهریار، در تداوم اجرای پارک بزرگ سلامت که یکی از پروژه های مهم منطقه در راستای حفظ، حراست و گسترش فضاهای سبز است، اجرای زمین بازی ویژه کودکان در این پارک تعبیه و نسب  به نیاز آنها اقدامات ویژه ای انجام یافته است.

با توجه به حضور کودکان در این محل بازی و نیاز به تامین شرایطی جهت ایمن سازی و آرام سازی این محدوده، اقدامات ویژه ای جهت نصب کفپوش و جداول گرانولی انجام پذیرفته که از مخاطرات احتمالی و صدمات به کودکان پیشگیری می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات