درخشش شرکت آب منطقه‌ای البرز در پروژه اطلاع رسانی طرح احیا...

در ارزیابی عملکرد شرکتهای آب منطقه ای در پروژه اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در سال 1398 که توسط روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران انجام شده است، شرکت آب منطقه‌ای البرز در زمره شرکت‌های برتر و شایسته تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است پروژه اطلاع رسانی یکی از پروژه های پانزده گانه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی می باشد که با هدف بستر سازی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای پیاده سازی موفق سایر پروژه های این طرح و افزایش سواد آبی و فرهنگ صرفه جویی و مسئولیت جمعی و حفاظت از منابع آب در سطح کشور حال اجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات