بررسی قیمت مسکن ملی در شهرهای کوچک

رقم آورده اولیه سپرده گذاران طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر ۳۰ میلیون تومان خواهد بود که باید به نام خود فرد متقاضی در حساب بانکی سپرده گذاری می‌شود. از سوی دیگر در خصوص نحوه تخصیص زمین به پروژه‌های اقدام ملی مسکن در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر دو گروه واگذاری در نظر گرفته شده است. متقاضی بنابر میزان آورده و بودجه خود می‌تواند انتخاب کند که واحد را از این پروژه‌ها انتخاب کند در غیر این صورت می‌تواند از پروژه‌های ۹۹ ساله واحد خود را انتخاب کند که در این حالت هزینه تامین زمین با توجه به اجاره بهای بسیار ناچیزی که متقاضیان در قبال زمین پرداخت می‌کنند نزدیک به صفر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات