مدیرکل راه شهرسازی استان لرستان مطرح کرد: احداث ۱۰ هزار مسکن ملی در لرستان

خالقی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی برای خانه‌دارشدن افراد فاقد مسکن و واجد شرایط دهک‌های چهار و هفت جامعه است، عنوان کرد: متقاضیان باید شرط سرپرست خانوار و ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته و دارای فرم جیم سبز بوده؛ همچنین از فروردین سال ۸۴ سال تاکنون فاقد منزل و واحد مسکونی بوده است. مدیرکل راه شهرسازی لرستان عنوان کرد: در حال حاضر به دنبال کشف یک قیمت ثابتی برای ساخت این واحدها هستیم تا آن را مصوب و انبوه‌سازان و پیمانکاران براساس آن اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات