۱۰چالش پیشِ رو در نظام شهرسازی اصفهان

علی هنردان رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان با تشریح ده چالش پیش رو در نظام شهرسازی این استان اذعان داشت: شهری شدن نظام سکونتگاهی استان اولین چالش پیش رو محسوب می‌شود در این استان تحولات در حوزه ترکیب جمعیتی مناطق شهری و روستایی طی (سال‌های ۹۰ تا ۹۵) قابل‌توجه است به‌گونه‌ای که نرخ رشد در مناطق شهری ۱. رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان گفت: پدیده اصفهانی شدن نقاط سکونتگاهی مجاور کلان‌شهر اصفهان هرچند از اثرات مثبتی همچون مدیریت منسجم شهری و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی برخوردار است اما یکی از چالش‌های مهم شهرسازی استان محسوب می‌ شود. رئیس اداره طرح‌های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان گفت: یکی از شواهد گسترش افقی، وضعیت تراکم‌های ناخالص مسکونی در شهرهاست به‌گونه‌ای که این شاخص در شهرهای استان به‌طور متوسط ۴۱ نفر در هر هکتار است که از حد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات