وزیر راه و شهرسازی: بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست

مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طی اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد ۹. در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود. بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع در مناطق ۲۲گانه تهران مربوط به منطقه یک با ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان طی اردیبهشت ماه امسال وبده است. در فروردین ۹۹ متوسط قیمت در این منطقه ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات