ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه های تحت حاکمیت ایران و ناوگان تحت پرچم/ ثبت الکترونیکی ورود و خروج شناورهای مسافری در سال ۹۹/ بهبود سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری

ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه های تحت حاکمیت ایران و ناوگان تحت پرچم/ ثبت الکترونیکی ورود و خروج شناورهای مسافری در سال ۹۹/ بهبود سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری

جلیل اسلامی در ادامه به برنامه‌های تببین شده در حوزه ایمنی و حفاظت دریایی اشاره کرد و گفت: در بخش ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم برنامه‌های متعددی طی سال ۹۹ مدنظر قرار خواهد کرد که شامل برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فرآیند لایروبی بنادر بازرگانی کشور، ثبت الکترونیکی ورود و خروج شناورهای مسافری، به روز رسانی زیر سیستم ارتباطات، جستجو و نجات دریایی در سامانه IMAS، تسهیل امور اجرایی و پایش عملکرد ناشی از راهبری، تعمیر و نگهداری علائم دریانوردی، مدیریت موضوعات و الزامات ایمنی دریانوردی تعیین شده توسط مجامع بین المللی، نظارت و ارزیابی مراکز رادیوئی و جستجو نجات دریایی، تدوین طرح جامع ناوبری الکترونیکی و صحه گذاری پوشش رادیویی شمال و جنوب کشور است. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی ادامه داد: در حوزه ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات