تخریب ساختمان های فرسوده چگونه انجام می شود؟

روش هایی برای تخریب ساختمان‌های فرسوده این نوع حرکت برای تخریب پل‌ها، تیرها و دال‌های ساختمان استفاده می‌شود. به دلیل ضربات وارد شده بر سازه احتمال سقوط و پرتاب مصالح وجود دارد و انجام این تخریب نیازمند یک فضای بزرگ برای قرارگیری جرثقیل است. یکی از معایب این نوع تخریب خطرناک بودن مواد منفجره است که احتمال عمل نکردن و یا انهدام ناقص ساختمان در آن وجود دارد. در انجام این روش اگر فاصله‌ی سازه تا ساختمان‌های مجاور کم باشد ساختمان‌های اطراف موقتا باید تخلیه شوند تا عملیات تخریب صورت گیرد. ضایعات ناشی از مصالح تخریب شده توسط جرثقیل هایی که در زیر کلاهک نصب شده‌اند به پایین ساختمان منتقل می‌شوند. بعد از تخریب چهار طبقه‌ی بی کلاهک و تیرک پایین ستون، تیرک بالایی بر روی سقف زیر کلاهک قرار گرفته و تیرک پایینی آزاد می‌شود و بر روی سقف چهار طبقه پایین‌تر قرار می‌گیرد. بعد از قرار گیری تیرک ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات