اعمال کرایه های جدید اتوبوس و قطار شهری با دوماه تاخیر از ۱۵ خرداد

اعمال کرایه های جدید اتوبوس و قطار شهری با دوماه تاخیر از ۱۵ خرداد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات