برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی شدن تفاهم نامه شهرداری رشت با اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان گیلان

برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی شدن تفاهم نامه شهرداری رشت با اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان گیلان

برگزاری جلسه هماهنگی اجرایی شدن تفاهم نامه شهرداری رشت با اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان گیلان با حضور ریاست محترم کمسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسلامی شهررشت و همچنین دکتررسولی عضودیگرمحترم شورای اسلامی شهررشت وحمیدرضا محمدی ریاست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت معاونین اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان گیلان درخصوص ساماندهی، مرمت و احیاء، حفاظت و بهره برداری دوبنای تاریخی ،عمارت شهرداری ،استانداری سابق (ساختمان فرهنگ وهنرشهرداری رشت)


برای دیدن بیشترتصاویرواخبارتکمیلی به سایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به آدرس : http://www.farhangi.rasht.ir مراجعه فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات