برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

نخستین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در سال 99 با حضور کلیه اعضاء در محل سالن جلسات شرکت تشکیل گردید.

در این جلسه نامه مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص اهم دستورکار این کمیته قرائت و مقرر گردید علاوه بر موارد فوق، موضوعات دیگری که در حیطه اختیارات و شرح وظایف کمیته است نیز در طول سال مطرح شود.

همچنین در خصوص تقویم جلسات کمیته در سال 99 و مسائل مربوط به بازرسین طرح تکریم و نحوه گزارش دهی به کمیته مزبور ،بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات