پس از 34 ساعت تلاش بی‌وقفه؛ واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز وارد مدار شد

پس از 34 ساعت تلاش بی‌وقفه؛ واحد 2 نیروگاه حرارتی تبریز وارد مدار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات