افزایش پروازهای داخلی منوط به رفع محدودیت سفر به استانهاست

افزایش پروازهای داخلی منوط به رفع محدودیت سفر به استانهاست

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: سفرهای هوایی داخل کشور که پس از شیوع کرونا به شدت کاهش یافته بود، در حال افزایش است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات