کاهش ۶.۷ درصدی تعداد معاملات مسکن پایتخت

کاهش ۶.۷ درصدی تعداد معاملات مسکن پایتخت

۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات