زلزله ۷ خرداد پس لرزه زلزله ۱۹ اردیبهشت با بزرگى ۵.۱ تهران است/احتمال وقوع پس لرزه ها تا ۳ ماه

زلزله ۷ خرداد پس لرزه زلزله ۱۹ اردیبهشت با بزرگى ۵.۱ تهران است/احتمال وقوع پس لرزه ها تا ۳ ماه

، با اعلام این مطلب که زلزله امروز ۷ خرداد ساعت ۱۳: ۴۱ تهران با بزرگى ۴، ادامه پس لرزه هاى زلزله ۵. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى ادامه داد: پس لرزه رخداده امروز ۷ خرداد دقیقا روى گسل مشا اتفاق افتاد و همین موضوع دلیلی بر ادامه پس لرزه هاى زلزله ۵.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات