افزایش اعتبار برای آبیاری تحت فشار در فارس

افزایش اعتبار برای آبیاری تحت فشار در فارس

http://www.bananews.irمعاون آب و خاک وزیر کشاورزی در بازدید از مزارع استان فارس ضمن تاکید بر رعایت الگوی کشت از سوی کشاورزان گفت: قرار گرفتن کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک و کاهش منابع آبی، ضرورت استفاده بهینه از منابع آب و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آبیاری را ملزم می‌کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سجادی تصریح کرد: در سال گذشته ۸ میلیارد تومان اعتبار برای آبیاری تحت فشار به استان فارس اختصاص یافته بود که ۵۰ درصد هزینه اجرایی طرح‌های آبیاری تحت فشار به صورت بلا عوض و ۵۰ درصد، سهم بهره‌بردار بود. وی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده، در بودجه سال ۹۰ اعتبار استان فارس در زمینه آبیاری تحت فشار ۱۰ برابر شد و به ۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت که سهم دولت ۷۵ درصد و سهم بهره‌بردار ۲۵ درصد شده است.

 

 

    نظرات