اطلاعیه سم پاشی /محله یک صفائیه ،سرارود و خیابان های طالقانی ،بلوار الزهرا ،پانزده خرداد، باهنر

اطلاعیه سم پاشی /محله یک صفائیه ،سرارود و خیابان های طالقانی ،بلوار الزهرا ،پانزده خرداد، باهنر


لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات