واریز یارانه حمایتی ناوگان نوسازی شده در سال گذشته

واریز یارانه حمایتی ناوگان نوسازی شده در سال گذشته

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات