برگزاری جلسه بررسی پیشنهادهای واصله به دبیرخانه نظام پیشنهادات

در این جلسه صدیقه غلامی، رئیس اداره تشکیلات، بهبود روشها و ارزیابی عملکرد شهرداری رشت گزارشی از روند بررسی پیشنهادهای واصله به مدیر نوسازی و تحول اداری (دبیر دبیرخانه نظام پیشنهادات شهرداری رشت) ارائه نمود.

شایان ذکر است پیشنهادات واصله به دبیرخانه نظام پیشنهادات مجموعه 12 مورد بود که همه آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات