تقویت فشار آب محدوده پیله سحران و زرناس با انجام عملیات شبانه روزی

نماینده مجری طرح آبرسانی اردبیل از تقویت فشار آب محدوده پیله سحران و زرناس با انجام عملیات شبانه روزی و بدون تعطیلی خبر داد.

دکتر تورج مهدیزاده گفت: در راستای تکمیل اجرای طرح زون بندی شبکه آب اردبیل، شروع عملیات اتصال انتهای زون 3آبرسانی(پیله سحران) به شبکه آبرسانی قدیمی بی وقفه ادامه دارد .

وی افزود: بعد از تکمیل عملیات اجرایی قسمتهایی از زون یک، پیگیری های لازم جهت تکمیل زون سه با اجرای عملیات به صورت شبانه شروع شده است.

دکتر مهدیزاده تصریح کرد: با انجام عملیات آخرین حوضچه ها و شیرخانه ها و آخرین اتصالی ها با کار شبانه روزی ، فشار و حجم آب منطقه پیله سحران و شهرک رازی و شهرک مخابرات تقویت شد.

نماینده مجری طرح آبرسانی اردبیل افزود: این تقویت کمی آب در شبکه توزیع با افتتاح کامل زون بندی طی ماه‌های آتی  بهتر از وضع موجود هم خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات