ایمن سازی و ساماندهی جاده دسترسی به بهشت رضوان با اعتبار ۱۷ میلیارد ...

ایمن سازی و ساماندهی جاده دسترسی به بهشت رضوان با اعتبار ۱۷ میلیارد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات