جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان خلخال در شهر کلور بخش شاهرود با...

ظهر امروز هشتم خرداد با حضور فرماندار خلخال، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و جمعی از مدیران استانی، شهرستانی و محلی جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان خلخال در شهر کلور بخش شاهرود با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با هدف بررسی و ایجاد زیرساخت های توسعه ای شهر کلور برگزار شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با تاکید بر تکمیل و بازسازی استخر لاله کلور با اجرای ژئوممبرن با فهرست بهای سال99 تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای اردبیل آمادگی کامل دارد در کنار شهرداری کلور و با مشاوره فنی و نظارت کامل نسبت به تکمیل این پروژه اقدام نماید.

مهندس عباس جنگی مرنی ضمن تاکید بر کار فنی و اصولی در احداث پروژه های زیربنایی تصریح کرد: با تامین اعتبار استانی در خصوص تکمیل و بازسازی استخر لاله کلور می توان تصمیماتی اتخاذ نمود.

در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش توسط شهردار و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کلور در خصوص برخی از مشکلات شهر کلور و بخش شاهرود از جمله مسئله استخر لاله کلور و هتل گردشگری پیشنهاد شد تا اعتبار مصوب در اختیار شهرداری قرار گیرد تا شهرداری با هدایت و مشاوره کارشناسان شرکت آب منطقه ای اردبیل اجرای عملیات آب بندی استخر را انجام دهد .

در پایان این جلسه فرماندار خلخال و رییس سازمان برنامه ریزی استان نیز قول مساعد جهت تامین اعتبار برای پروژه های زیربنایی بخش شاهرود را دادند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات