تلاش برای بهره برداری مناسب از پتانسیل سد و شبکه احمدبیگلو

ظهر دیروز هفتم خرداد، نماینده مجری سد و شبکه احمدبیگلو و نماینده مجری بهره برداری از شبکه های طرح های مرزی شرکت آب منطقه ای اردبیل با هدف تلاش برای بهره برداری مناسب از پتانسیل سد و شبکه احمدبیگلو از این پروژه بازدید کردند.

نماینده مجری سد و شبکه احمدبیگلو با اعلام این خبر به خبرنگار ما گفت: در این بازدید که مدیر پروژه و سرپرست نظارت مشاور هم حضور داشت، آخرین وضعیت سد و شبکه جهت بهره برداری مناسب بررسی شد.

مهندس سونیا حسینی افزود: در ادامه این برنامه از حوضچه و شبکه اصلی بازدید شد و با همفکری بین دو نماینده مجری نسبت به بهره برداری مطلوب از پتانسیل سد و شبکه جهت توسعه کشاورزی در منطقه تاکید شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حجم موجود آب در مخزن سد احمدبیگلو بیش از 7 میلیون مترمکعب است که با برنامه ریزی مناسب جهت استفاده از پتانسیل آب موجود می توان در توسعه منطقه تاثیرگذار بود.

گفتنی است سد احمدبیگلو با حجم 27.4 میلیون مترمکعب و شبکه سد احمدبیگلو با 2 هزار و 35 هکتار در سفر دی ماه سال گذشته رئیس جمهور و وزیر نیرو به استان اردبیل به بهره برداری رسید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات