سقف های طاق ضربی چگونه اجرا می شوند؟

برای اجرای این سقف، پیش از هرچیز باید بستر مناسب برای تیر ریزی باتوجه به ساختار سقفهای طاق ضربی، احتمال فشار آمدن به تیرآهن در وسط دهانه‌ها و زیاد شدن فاصله بین آنها، امکان فروریختن آجرها وجود خواهد داشت، لذا جهت جلوگیری از این امر، تیرآهن‌ها از بالا بوسیله جوش با میلگرد حداقل نمره ۱۰ به یکدیگر متصل می‌شوند. باید در هنگام نصب آجرها به این نکات نیز توجه داشت که، آجرها نباید خام باشد و تنها قبل از استفاده جهت زنجاب کردن داخل آب قرارداده شود. نسبت خاک به گچ مصرفی در ملات به میزان یک به دو باشد (بدلیل نیاز به گیرش سریع ملات استفاده از ملاتهای زودگیر با مصالح مناسب در اجرای این نوع سقف اجباری است). همه دهانه‌های سقف به صورت همزمان و در کنار هم آجر چینی شود تا فشار آجرها موجب باز شدن دهانه‌های کناری نشود. ارتفاع قوس در دهانه‌های یک متری بین ۲ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات