۷۰ هزار نفر جمیعت شهری و روستایی تحت تاثیر زلزله دهدشت با بزرگی ۴.۲/ گسل میشان از قطعه گسلی پیشانی کوهستان گسل مسبب زلزله/ثبت ۱۷۴۹ زلزله بزرگتر از ۲.۵ در منطقه دهدشت در ۱۴ سال گذشته

۷۰ هزار نفر جمیعت شهری و روستایی تحت تاثیر زلزله دهدشت با بزرگی ۴.۲/ گسل میشان از قطعه گسلی پیشانی کوهستان گسل مسبب زلزله/ثبت ۱۷۴۹ زلزله بزرگتر از ۲.۵ در منطقه دهدشت در ۱۴ سال گذشته

۲ دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد، شدت محسوس ۴ با شعاع تقریبی ۲۰ کیلومتر در حوالی رومرکز از زلزله محاسبه شده و با توجه به میزان بزرگی زلزله و شدت آن و نیز فاصله مراکز جمعیتی نسبت به رومرکز، خسارت برای شهرها و آبادی‌‌های اطراف رومرکز احتمال داده نمی‌شود. به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تعداد ۷۰ هزار نفر از جمعیت شهری در محدوده شدت ۴ زلزله قرار دارند. همچنین، با توجه به بزرگی زلزله رخ داده، احتمال ریزش سنگ یا لغزش زمین و انسداد موضعی مسیرهای مواصلاتی در اثر ارتعاش ناشی از زلزله، در محدوده اطراف رومرکز و در نزدیکی آن به شکل پراکنده و موضعی وجود دارد. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: شهرهای دهدشت باجمعیت ۵۷۰۳۶ نفر در ۱۵ کیلومتری، منصوریه با جمعیت ۵۴۴۱ نفر در ۱۸ کیلومتری و سوق با جمعیت ۶۴۳۸ نفر در فاصله ۲۰ کیلومتری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات