تلاش در جهت تبیین جایگاه حقیقی و واقعی کمیسیون ها و کمیته های استان از مهمترین وظایف این گروههاست

به گزارش روابط عمومی سازمان و به نقل از واحد کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و با توجه به ماده ۲  اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان اهداف و وظایف کمیسیون تخصصی و کمیته موضوعی در راستای اهداف سازمان موضوع ماده ۲ قانون،بر اساس نیاز سازمان استان و پیشنهاد هیات مدیره استان تشکیل شده و وظایفی به شرح زیر را بر عهده می گیرند:

 • ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه ارتقا کمی و کیفی سطح مهارت های حرفه ای و تخصصی مهندسان شامل دانش فنی و حرفه ای و آگاهی های علمی،اجتماعی،اقتصادی،حقوقی و…
 • تلاش در جهت تبیین جایگاه حقیقی و واقعی کمیسیون ها و کمیته های استان
 • تشکیل منظم جلسات کمیسیون تخصصی یا کمیته موضوعی برابر نظام نامه و پیگیری موضوعات ارجاعی
 • مشارکت در تعیین ضوابط و معیارهای مرتبط با وظایف و خدمات مهندسی اعضا سازمان
 • رشد و توسعه فرهنگ ساخت و ساز از طریق ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی و کمیته های موضوعی با هیات رییسه گروه های تخصصی
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

  نظرات