تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
با توجه به ضرورت رعایت بهداشت عمومی جامعه و به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان محمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان تعویق و زمان برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام یک انجمن در شهر ایلام می باشد

    نظرات