نامه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تقویم دوره های آموزشی غیرحضوری

نامه مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تقویم دوره های آموزشی غیرحضوری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر یک انجمن در شهر بوشهر می باشد

   نظرات