راه اندازی سامانه جامع هوشمند اطلاعات یکپارچه نظام مهندسی ساختمان

راه اندازی سامانه جامع هوشمند اطلاعات یکپارچه نظام مهندسی ساختمان


جلسه بررسی راه اندازی طرح سامانه جامع هوشمند اطلاعات یکپارچه و آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندس ساختمان کشور، جلسه بررسی راه اندازی طرح سامانه جامع هوشمند اطلاعات یکپارچه و آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با هدف تشکیل کمیته راهبردهای خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی برگزار شد.
در این جلسه دست اندرکاران و کارشناسان دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در این باره بیان کردند.
بررسی روند اجرایی طرح مذکور با همکاری دانشگاه امیرکبیر در حال پیگیری است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات