عدالت، سلامت اداری، شفافیت ، پایبندی بر مبانی و اصول دموکراتیک کلید تحول آفرینی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

عدالت، سلامت اداری، شفافیت ، پایبندی بر مبانی و اصول دموکراتیک کلید تحول آفرینی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان که در نشست مجازی مدیران روابط عمومی سازمان های استان های کشور سخن می گفت، سلامت اداری، شفافیت بر پایه ایجاد یک سامانه یکپارچه ایمن، پایبندی بر مبانی و اصول دموکراتیک در سازمان های نظام مهندسی و عدالت را کلید تحول آفرینی در سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور دانست.

بهره گیری از تجارب و علم مدیریت روز دنیا و تعریف پروژه ای برای اقدامات هر بخش به ویژه بهره گیری از همه اضعاف مدیریت را موجب حصول نتیجه قابل سنجش توصیف کرد.
خرم درعرصه نظام مهندسی ساختمان کشور، وجود پژوهشکده صنعت ساختمان کشور و جدی شدن اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان را یک اقدام ضروری وموجب ایجاد فرصت های شغلی مفید برای اعضای سازمان خواند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد متاسفانه جامعه مهندسی کشور در جایگاه شایسته خود قرار ندارد و باید نسبت به احیای آن اقدام کرد که این احیا رابطه مستقیمی با تحول آفرینی در این حوزه دارد.
رئیس سازمان با برشمردن برخی از موانع پیش روی ایجاد تحول، تداوم و پافشاری بر اصول تحول آفرین را مهم ترین راهکار مقابله با موانع تحول برشمرد.
وی درباره روابط عمومی ها نیز افزود: تکیه بر روابط عمومی سنتی را است و بهره گیری از تکنولوژی روز و نیروهای متخصص در این حوزه مورد تاکید است.
وی تکریم ارباب رجوع و القای احساس پیگیری مجدانه نیروهای سازمان برای انجام درخواست های خدمات از سوی ارباب رجوع را بسیار مهم برشمرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات