در مصاحبه با دکتر مولانایی/ عملکرد ، نقاط ضعف و قوت و برنامه های آتی کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

در مصاحبه با دکتر مولانایی/ عملکرد ، نقاط ضعف و قوت و برنامه های آتی کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دکتر صلاح الدين مولانايی رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در مصاحبه ای با سایت سازمان با اشاره به تغییرات اساسی و ساختاری در کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،  به ارائه عملکرد و مهمترین فعالیت های کمیته آموزش سازمان استان در سال ، نقاط ضعف و قوت و همچنین برنامه های آتی این کمیته در سال جاری پرداخت.


مهمترین فعالیت واحد مربوطه در سال 98 را در چه مواردی می دانید؟

با توجه به تغييرات اساسي در ساختار کميته هاي آموزش نظام مهندسي ساختمان در سطح کشور در سال 98 و تبديل کميته آموزش به کميته آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان، بخش ترويج مقررات ملي به وظايف کميته آموزش افزوده گرديد.

برنامه ريزي دقيق براي شناسايي دوره هاي دانش افزايي و مهارت محور مورد نياز مهندسين ( فراتر از دوره هاي مصوب و الزامي ارتقا پايه) با همکاري گروه هاي تخصصي و نمايندگي هاي شهرستان ها، در دستور کار کميته آموزش در سال 98 قرار گرفت و برگزاري اين دوره ها در شش ماهه دوم سال 98 از جمله مهمترين فعاليت هاي اين واحد محسوب مي گردد.

در ادامه اين مورد، شناسايي نقاط ضعف و قوت دوره هاي فوق الذکر در دستور کار کميته مي باشد.

همچنین برگزاري شايسته نخستين نشست تخصصي کميته هاي آموزش استانهاي منطقه 4 کشور ( شامل آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، همدان، کرمانشاه، زنجان و اردبيل) در استان کردستان به ميزباني کميته آموزش نظام مهندسي ساختمان استان کردستان از مهمترين فعاليتهاي کميته در سال 98 مي باشد

از دیگر فعالیت ها می توان اشاره نمود به برگزاري مرتب و دقيق دوره هاي ارتقا حسب نياز مهندسان در پايه هاي مختلف و رشته هاي گوناگون سازمان با همکاري مجريان آموزشي و نظارت کامل و شايسته بر برگزاري اين دوره ها از ديگر فعاليتهاي مهم کميته در سال 98 بوده است.

و نیز با توجه به گستردگي جغرافيايي استان کردستان و شرايط اقليمي و رفت و آمدهاي جاده اي سخت در سطح استان، انجام دوره هاي مختلف بصورت بر خط( آنلاين) با استفاده از سامانه هاي مجازي بعنوان يک ضرورت،از ديگر برنامه هاي کميته در سال 98 بود. شيوع بيماري کرونا و نياز به انجام دوره ها بصورت مجازي، اين ضرورت را افزايش داده و با توجه به برنامه ريزي هاي قبلي که در سال 98 انجام شده بود و آمادگي کميته اموزش در اين زمينه، بلافاصله برگزاري مجازي دوره ها با توجه به زيرساختها و امکانات مجريان اموزشي در دستور کار قرار گرفت و به انجام رسيد. به گونه اي که کميته اموزش استان کردستان هم اکنون جزو نخستين استانهايي در سطح کشور است که اقدام به برگزاري دوره هاي ارتقا بصورت مجازي نموده است.

در مقايسه با سال 97 عملکرد کمیته آموزش سازمان چگونه بوده است؟

حرکت به سمت برگزاري دوره هاي مهارت محور حسب نياز مهندسان رشته هاي گوناگون و استفاده کامل از نظرات گروههاي تخصصي و نمايندگيهاي شهرستانها و همچنین نظارت کاملتر بر محتواي تدريس مدرسان کميته با تغييرات در گزينش علمي مدرسان و همچنين الزام مدرسان به ارايه برنامه کامل تدريس و مستندات آموزشي و بررسي اين برنامه ها و ستندات در کميته آموزش با بهره گيري از نظرات صاحبنظران مختلف و معتبر از نکاتی است که نسبت به سال 97 اهتمام بیشتری داده شده است.

تعامل و هماهنگي با هيات مديره و هيات رييسه سازمان در پيشبرد اهداف و وظايف کميته آموزش، استفاده روزافزون از ظرفيت سامانه امور عضويت و مديريت دوره هاي ارتقا پايه از دیگر نکات مثبت سال 98 نسبت به سال 97 می باشد.

همچنین مواردی همچون عدم ارايه پروپوزالهاي پژوهشي در بخش آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان، برگزار نشدن تعدادي از دوره هاي تعريف شده مهارت محور بدليل عدم استقبال مهندسان، جابجايي يکي از کارشناسان کميته اموزش و ترويج بدون هماهنگي با اين کميته از نکاتی است باید در بیشتر مورد توجه قرار داد و نسبت به رفع آنها در برنامه های آتی تلاش کرد.

کمیته آموزش چه برنامه هایي را برای سال جاري مدنظر دارد؟

ارايه تقويم کامل دوره هاي آموزشي ارتقا پايه توسط مجريان اموزشي با نظارت و تصويب کميته آموزش، ارايه تقويم کامل دوره هاي آموزشي مهارت محور توسط کميته آموزش سازمان، قرارداد با مراکز ارايه دهنده سامانه دوره هاي مجازي ويژه سازمان نظام مهندسي ساختمان و تقويت و گسترش دوره هاي مجازي ارتقا با استفاده از همکاري مجريان آموزشي از برنامه های سال جاری محسوب می شود.

از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده تقويت و گسترش دوره هاي مجازي مهارت محور با استفاده از پتانسيلهاي گروه هاي تخصصي سازمان، ارايه پروپوزال هاي کاربردي پژوهشي در بخش آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمان، برگزاري نشست هاي علمي، اموزشي با گروههاي تخصصي سازمان و برگزاري گردهمايي تخصصي با مدرسان و مجريان آموزشي سازمان است.

تقويت و ارتقا سامانه امور عضويت و مديريت دوره هاي ارتقا پايه و ارتباط و همکاري با کميته هاي آموزش استانهاي ديگر، تهران، وزارت راه و شهرسازي و دفتر مقررات ملي ساختمان در امور مختلف از رئوس برنامه های سال جاری خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان یک انجمن در شهر سنندج می باشد

   نظرات