آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی انتخابات بازرسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی انتخابات بازرسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستان

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی انتخابات بازرسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان لرستاننظر به بند ۲ مصوبه تاریخ ۹۹/۰۲/۲۷ جلسه هیأت مدیره سازمان استان در خصوص انتخاب بازرسان سازمان استان در دستور کار مجمع عمومی آتی سازمان، به اطلاع کلیه داوطلبان نامزدی انتخابات بازرسان سازمان استان می‌رساند بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۳ آئین‌نامه اجرایی در صورت داشتن شرایط مطابق با بند الف ماده ۲۸ مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ( داشتن پروانه اشتغال به کار پایه‌یک رشته اصلی، مدرک تحصیلی در رشته اصلی، عدم سابقه محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا از پنج سال قبل از انتخاب، اطلاعات کافی درزمینه ٔ وظایف خود و ...) تقاضای کتبی خود به همراه تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ به دبیرخانه سازمان استان ارسال نمایند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات