روز قدس

روز قدس

روز قدس روز حیات اسلام است. از پس سال ها ظلم آَشکار ، بزرگمردی برخاست و ندای آزادی فلسطین را برآورد. حال بیش از چهل سال است که آن ندای بیدارگر دشمن شکن در حنجره میلیون ها آزاده آزادیخواه پژواک می یابد و تکرار می شود.

اعضا ، هیات مدیره و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یوم الله قدس را گرامی دارند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات