چهار هزارو۸۰۰واحد مسکونی استان مرکزی آسیب دیده در سیل فروردین ۹۸ در حال بازسازی است.

چهار هزارو۸۰۰واحد مسکونی استان مرکزی آسیب دیده در سیل فروردین ۹۸ در حال بازسازی است.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات