جلسه بازنگری و تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان میامی

جلسه بازنگری و تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان میامی

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات