برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان شاهرود

برگزاری جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستاهای شهرستان شاهرود

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات